atgalia

ãtgalias, atgalià bdv. Arklỹs sužvi̇̀ngo, mẽtėsi ãtgalias.

.

Look at other dictionaries:

  • atgaliausia — adv. žr. atgal 1: Mano momutė, mano mieliausia, pagrąžin mane atgaliausia Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ranka — rankà sf. (2) K, (4) LKKXI173(Zt), Rod; SD315, H182, Sut, M, rañkos pl. (2) 1. viršutinė žmogaus galūnė nuo peties iki pirštų galų; šios galūnės dalis nuo riešo iki pirštų galų: Dešinė rankà, kairė rankà KI584. Tiesioji (dešinioji) rankà Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalias — ãtgalias, atgalià bdv. Arklỹs sužvi̇̀ngo, mẽtėsi ãtgalias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvesti — apvèsti, àpveda (apìveda), àpvedė 1. tr., intr. D.Pošk, Sut, S.Dauk, K, LL116, Š, Rtr, DŽ vedant apeiti aplink: Apvedu ką SD205. Apvesti šokėją vyras turi taip, kad ši išsilaikytų atitinkama poza rš. | refl. tr. N: Tas žmogus mane ir aplink… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalus — atgalùs, ì adj. (4) žr. atgalias 2: Ana atgalià ranka muša J. Apsiversk, skara atgalì Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • branksterti — branksterti, ia, ėjo žr. branksterėti: Jam šaka krisdama branksterėjo, ir padėjo negyvai Lš. Kap brankstersiu atgalia ranka per nosį, tai ir atvirto Vrnv. Nelįsk – kai brankstersiu pagaliu! Nmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brikst — brìkst interj. 1. drikst, čirkš (įdrėskimo, užbraukimo garsažodis): Brìkst brìkst jis brezga skūrą su nagais kasydamos J. Degtuką brìkst ir uždegė Ds. Koją į šaką brìkst ir įsidrėskiau Ds. Tik brìkst ir įsipjoviau pirštą Ds. 2. kartojant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cvangtelti — cvangtelti, ia, ėjo, cvañgtelti žr. cvangtelėti: Cvangtelėjo į ausį ne antjuok Ss. Kai cvañgtelsiu atgalia ranka, tai žinosi, kaip reikia prieš motiną šnekėt! Vdžg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gūžtauti — gūžtauti, auja ( auna), ãvo intr. 1. ieškoti lizdui vietos, lizdą sukti: Vištos pradeda gūžtauti, tuoj dės Ėr. Rudoja jau gūžtauja, žiūrėk, kur ji dės Kp. Kas tom vištom pasidarė – gūžtauja gūžtauja, o nededa! Svn. Jau žąsys gūžtauja – pradės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmurminti — išmùrminti 1. tr. gerai išvirti, iškleginti: Iškepė žvirblelį, išmurmino Lkm. Vyrų marškinius kad išmùrminau, tai išmùrminau Antz. 2. tr., intr. blogu keliu išvažiuoti, išvežti: Nekokios kumelės pažiūrėt, ale didelius vežimus išmùrmina Ssk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.